Adatvédelmi nyilatkozat

(A személyes adatokat biztonságosan kezeljük.)

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Palugyai Attila (Üzemeltető) által üzemeltetett, és azok aloldalai doménnéven elérhető oldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető az ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT menüpont alatt.

1. Az adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülhetnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készülhet. Ilyen esetekben a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmi olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja: 

  • A szolgáltatás hatékony nyújtása.
  • Kapcsolatfelvétel felhasználókkal,
  • Felvilágosítás nyújtása felhasználók részére a Szolgáltatással kapcsolatosan,
  • Esetlegesen felmerülő működési problémák elhárítása.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető a személyes azonosítására alkalmas adatokat harmadik személynek semmilyen célra át nem adja, üzleti titokként kezeli azt!

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a későbbiekben személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezés

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

  • Felvilágosítás: A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az az.fotovideostudio.com e-mail címen.
  • Adatmódosítás, adattörlés: A kapcsolatfelvétel megtörténte után a személyes adatokat töröljük.
  • Jogorvoslat: Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. 

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT oldalán.